Viktor Orbán

Ungerns statsminister Viktor Orbán för en strikt flyktingpolitik. Han anser att Ungern inte har någon skyldighet att ta emot flyktingar.

Ungrarna vill inte ha kvotflyktingar

På söndagen ordnades en folkomröstning i Ungern. Frågan gällde EU:s flyktingkvoter. Ungrarna röstade mot EU:s flyktingkvoter.

Ungrarna vill alltså inte ta emot så kallade kvotflyktingar. Nästan alla, hela 98 procent, av de som röstade är mot kvotflyktingar.

Röstningsaktiviteten var ändå låg. Mindre än hälften av de röstberättigade röstade. Det här betyder att folkomröstningen inte är juridiskt hållbar.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán säger att resultatet i omröstningen är utmärkt. Han kräver att EU:s beslutsfattare beaktar Ungerns åsikt.

Tyskland vill att EU-länderna inför en flyktingkvot. Enligt den skulle flyktingar placeras jämnt i de olika EU-länderna. Många länder i östra Europa och Mellaneuropa är mot flyktingkvoter.

Flyktingkvoter skulle göra det lättare för till exempel Grekland och Italien dit en stor del av flyktingarna först kommer. Ungern har inte tagit emot en enda av de 1 300 flyktingar som landet borde ta emot enligt kvoten. Ungern har åtta miljoner invånare.

 


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving