Kåseri

Sätt hjäm på balkongrökarna

Finland är fullt av lagar som vill oss väl. En lag säger det ena, en annan det andra. Det händer att lagarna motverkar varandra. Ett bra exempel är tobakslagen och lagen som skyddar privatlivet.

Tobakslagen förbjuder till exempel rökning i trappuppgångar och utanför porten i höghus. Det är meningen att lagen ska förhindra tobaksrök från att tränga in i bostäderna.

Men tobakslagen kan inte förhindra balkongrökning eftersom balkongen hör till människans privatliv. Var och en får röka i sin egen bostad om personen vill. Det är en laglig rätt.

Det betyder att en rökare helt lagligt får terrorisera sina grannar genom att röka på balkongen.

Jag tycker att det borde finnas ett förbud mot balkongrökningi tobakslagen. Men det går mycket långsamt att ändra på lagar  i Finland.

Jag har ofta tvingats andas in tobaksrök som kommer från en balkong nära min bostad. När jag stod där i den äckliga röklukten fick jag en idé:
Man borde uppfinna miljövänliga hjälmar för balkongrökare.

Hjälmen skulle vara en boll som hindrar rök från att spridas till omgivningen. Det skulle finnas en liten lucka i hjälmen för cigaretten.

På med hjälmen, cigaretten på plats och tänd på! Sen skulle också grannarna vara nöjda. Och man skulle inte ens behöva ändra på lagen.

 

grafisk bild av skribenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving