Kåseri

Verkligt stora löneskillnader

Arbetstagare strejkar vanligen för att de vill ha bättre lön. Också postens arbetstagare strejkade nyligen. Men de strejkade inte för att få högre lön. De postanställda strejkade för att ens få hålla sin gamla lön, som är ganska dålig.

En arbetstagare på posten förtjänar i medeltal mindre än 2000 euro per månad. Trots det ville bolaget Posti sänka pakethanterarnas lön med flera hundra euro per månad.

Efter det skulle lönen ha varit så låg att arbetstagarna inte längre kan leva på den.

I höstas fick vi veta att postens högsta chef hade en månadslön på 80 000 euro per månad. Det är lika mycket som 40 vanliga postanställda förtjänar tillsammans på en månad.

Chefens jättestora lön säger ändå ingenting om hur han har skött sitt arbete. Medan han har varit chef har Posti fått ekonomiska svårigheter. Därför borde man i stället börja med att minska på lönerna inom postens ledning.

Om man sänker lönerna för högsta chefen och några chefer till så att de är lika stora som arbetstagarnas löner, då kanske posten inte längre har några ekonomiska problem.

En del av det man tar bort från chefernas löner kunde man använda till löneförhöjningar för arbetstagarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving