Två kvinnor diskuterar.

Sociala människor jobbar oftare inom kommunen och staten.

Personligheten påverkar val av jobb

Utåtriktade människor arbetar inom kommunen och staten. Systematiska människor arbetar på företag.

Det här visar en undersökning gjord av Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Undersökningen tog reda på hur människors personlighet påverkar deras val av yrke.

Resultatet visar att utåtriktade människor oftare arbetar inom den offentliga sektorn, alltså inom kommunen eller staten. Systematiska människor, alltså sådana som tycker om ordning och reda, söker sig oftare till företag.

Resultatet var lite överraskande. Ofta tänker man att arbetet inom kommun och stat går ut på att systematiskt följa regler. Företag däremot behöver mera skapande människor.

Resultatet kan bero på att det arbetar många lärare och vårdare inom kommunen.

Sådana arbeten passar bra för utåtriktade människor.

Källa: STT


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving