Kvällspigga vakar ofta sent och är sömniga på morgonen. Morgonpigga lägger sig tidigt och stiger också tidigt upp.

Morgonpigga orkar bättre på jobbet

Morgonpigga människor orkar bättre på jobbet än kvällspigga, berättar en undersökning gjord av Uleåborgs universitet.

Undersökningen visar att sömnen påverkar arbetslivet på många sätt.

Kvällspigga upplever oftare än morgonpigga att deras arbetsförmåga är dålig. Kvällspigga män kan vara tvungna att gå tidigare i pension än andra.

Kvällspigga har det sämre också på andra sätt. De lider oftare av sömnlöshet. De sover oftare bort sin sömnskuld på lediga dagar. Kvällspigga är också oftare ogifta och arbetslösa än de morgonpigga.

Människor är ofta morgon- eller kvällspigga redan från födseln. Därför föreslår forskare att man bättre borde beakta människors olika dygnsrytm i arbetslivet.

Nästan 6 000 finländare i medelåldern deltog i undersökningen.

Källor: STT, Uleåborgs Universitet


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving