familj i Helsingfors

Föräldrarna skiljer sig i en del familjer. Det blir allt vanligare att barnen i sådana familjer bor turvis hos bägge föräldrarna, till exempel en vecka hos mamma och en vecka hos pappa.

Växelvist boende vanligare

Det är allt vanligare att barn bor turvis hos sina föräldrar.

Barn har rätt att träffa sina bägge föräldrar också efter en skilsmässa. Växelvist boende betyder att barnet bor turvis hos bägge föräldrarna, till exempel en vecka hos mamma och en vecka hos pappa.

Enligt tidningen Helsingin Sanomat (HS) är det allt vanligare med växelvist boende i skilsmässofamiljer. HS uppskattar att i  Helsingforsregionen bor ungefär 14 000 barn turvis hos mamma och pappa. I hela landet finns det tiotusentals som bor så.

Lagen ska ändras Lagen om barnomsorg och umgängesrätt ska förnyas. Lagen ändras kanske så att ett barn också officiellt kan ha två adresser om föräldrarna är skilda.

Det finns en del problem med att ha två adresser. Hur ska man dela på kostnaderna för skolskjutsarna när barnet åker till skolan från två ställen?

Kan man betala bostadsbidrag för två bostäder? Till vilken hälsovårdscentral ska barnet om det blir sjukt?

En arbetsgrupp jobbar med de här frågorna. Gruppen kommer med sin rapport i augusti.

Källa Helsingin Sanomat


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving