Annika Saarikko och Anu Vehviläinen

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko berättade om vårdreformen förra veckan. I bakgrunden Anu Vehviläinen.

Valfrihetslagen är nu hos riksdagen

Regeringen överlämnade sitt förslag till valfrihetslag till riksdagen förra veckan.

Arbetet med vårdreformen har pågått länge. Till vårdreformen hör lagen om valfrihet, alltså rätten att välja var man vill få vård.

Till samma helhet hör också en landskapsreform. Helheten består av sammanlagt hela 40 nya lagar och lagändringar.

Det är nu riksdagen som avgör om helheten godkänns eller inte. De partier som inte är med i regeringen är mycket kritiska.

Också politiker från regeringspartierna har varit kritiska. Det har sagts att reformen är både dyr och dålig.

Statsminister Juha Sipilä har hotat med att regeringen tvingas avgå om inte vårdreformen godkänns. Enligt planerna ska finländarna redan hösten 2019 kunna välja var de får sin sjukvård.

Källor HBL, HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving