skolelever i klassrum

Finländska skolelever är nöjda med sitt liv. Det är ändå ganska stor skillnad mellan flickornas och pojkarnas kunskaper i skolämnena.

Unga är nöjda med livet

Finländska 15-åringar är nöjda med sitt liv. Pojkar är nöjdare än flickor.

För första gången har man gjort en Pisa-undersökning som handlar om hur de unga mår. Tidigare har man mest undersökt elevernas kunskaper.

Enligt undersökningen mår 15-åringarna i Finland bra. Närmare hälften av 15-åringarna är mycket nöjda med sitt liv. Bara en liten del är missnöjda. Det här är det femte bästa resultatet bland 49 länder. Allra nöjdast är de unga i Dominikanska republiken,  Mexiko och Costa Rica.

Finländska ungdomar är inte helt i topp när det gäller kunskaper, där är flera länder i Asien bäst. Men i de länderna är de unga inte lika nöjda med sitt liv.

Finländska pojkar är nöjdare med sitt liv än flickorna. Flickor ställer kanske större krav på sig att vara duktiga. Flickorna har också bättre skolresultat än pojkarna.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving