sommar i Tammerfors.

Människor njuter av sommaren i Tammerfors. Tammerfors är den tredje största staden i Finland. Bara Helsingfors och Esbo är större. Tammerfors är den största staden i Norden som inte ligger vid kusten.

Tre stora stadsregioner i framtiden

År 2040 kommer det att finnas bara tre stora stadsregioner i Finland. Helsingfors, Tammerfors och Åbo växer. I norra Finland växer också Uleåborg.

En utredning visar att en allt större del av människorna flyttar till huvudstadsregionen. Också regionerna kring Tammerfors och Åbo växer. Från resten av Finland flyttar folk bort.

I medeltal blir invånarna i dessa tillväxtcentra äldre. Allt fler stadsbor är pensionärer. Det här beror på att det föds färre barn än förut.

Konsultbyrån MDI sysslar med områdesutveckling. MDI förutspår att 70 procent av finländarna kommer att bo i en av tio stadsregioner i framtiden. Fastän invånarna i Helsingfors blir äldre i medeltal flyttar också många människor i arbetsför ålder till huvudstadsregionen.

Förutom områdena kring Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg, växer också Jyväskylä. Också Lahtis, Joensuu, Seinäjoki och Vasa hör till stadsregionerna.

Källa HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving