Tapio Luoma

Tapio Luoma valdes till ärkebiskop för Finlands evangelisk-lutherska kyrka i början av mars.

Tapio Luoma blir ny ärkebiskop

Den evangelisk-lutherska kyrkans nya ärkebiskop heter Tapio Luoma. Luoma tar över som ärkebiskop den 1 juni. Då blir den nuvarande ärkebiskopen Kari Mäkinen pensionerad.

Den lutherska kyrkan valde Tapio Luoma till ny ärkebiskop i valets andra omgång den 1 mars. Hans motkandidat var Björn Vikström som är biskop i Borgå stift.

Luoma är biskop i Esbo stift. Han är 55 år gammal och teologie doktor till utbildningen.

Ärkebiskopen är den högsta biskopen inom den lutherska kyrkan. Ärkebiskopen arbetar i Åbo men det han säger och gör påverkar församlingarna i hela landet. Det finns sammanlagt nio biskopar i Finland.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är den största religiösa sammanslutningen i Finland. Den lutherska kyrkan har ungefär fyra miljoner medlemmar.

Ungefär 70 procent av finländarna är medlemmar och erkänner den protestantiska kristna tron. Den evangelisk-lutherska kyrkan förlorar ändå en del medlemmar varje år.


En kommentar till nyheten “Tapio Luoma blir ny ärkebiskop”

  1. bengan

    Tack för trevliga och informativa artiklar!

Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving