läsplatta

En elev studerar svenska med hjälp av en läsplatta.

Svagt intresse för språkförsöket

Det verkar inte bli många skolor som överger svenskan för att studera ryska i stället.

I fjol godkände riksdagen en lag om ett språkförsök. Enligt lagen skall högst 2 200 elever kunna välja att inte alls studera svenska. Eleverna måste ändå välja att studera ryska eller något annat språk i stället.

I många kommuner har skolorna frågat eleverna och deras föräldrar vad de vill.

I till exempel Villmanstrand var det bara 11 av 715 elever på klass fem som ville byta bort svenskan. Eleverna fanns i flera olika skolor och de önskade studera flera olika språk. Det hade därför blivit besvärligt att ordna språkundervisningen. Kommunen föreslår att man inte går med i språkförsöket.

Kommunen Tohmajärvi i Norra Karelen är en av de som vill delta i språkförsöket. Där har många elever också tidigare valt att studera ryska. Fram till den 23 februari har kommunerna möjlighet att ansöka om att vara med i språkförsöket.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving