en tofsmes på en gren

Tofsmesen (på bilden) är en typisk skogsfågel. Det bor ändå allt färre tofsmesar i skogarna på vintern, eftersom skogarna gallras.

Skogsfåglarna blir färre i Finland

Allt fler sjöfåglar och stadsfåglar stannar i Finland över vintern. I skogarna finns det däremot allt färre fåglar på vintern.

Det finns nu tre gånger så många stadsfåglar som stannar i Finland över vintern, som det fanns för 60 år sedan. Nu övervintrar tio gånger fler sjöfåglar i Finland än på 1950-talet. Mängden fåglar som bor i skogen på vintern har minskat med hälften.

Fåglarna i städerna klarar sig bra på vintern eftersom människor matar dem både på gårdar och i parker. Sjöfåglarna stannar kvar eftersom det numera ofta är varmt i början av vintern. Sjöar och vattendrag hålls isfria allt längre. Det här beror på att klimatet har blivit varmare.
– Finland måste bevara sjöfåglarnas livsmiljöer, säger forskaren Aleksi Lehikoinen på Naturhistoriska centralmuseet (Luomus).

Orsaken till att det finns allt färre skogsfåglar här på vintern är att det finns allt mindre gamla skogar. Över tusen fågelskådare räknar antalet fågelarter på olika hålla i landet varje år. På det sättet får man veta om mängden fåglar minskar eller ökar. Forskare från Luomus gör rapporter utgående från det fågelskådarna har sett.

Gräsanden är en vanlig sjöfågel. Sidensvans och koltrast är vanliga stadsfåglar. Vanliga skogsfåglar är tofsmesen och kungsfågeln.


2 kommentarer till nyheten “Skogsfåglarna blir färre i Finland”

  1. Elvira

    Aha jag försöker hitta var tofsmesen bor eller finns

  2. Maria Österlund

    Tofsmesar är söta fåglar. Det kanske finns tofsmesar också där du bor.
    Hälsningar
    LL-Bladet

Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving