samiska rap-artister

Rap-artisterna Ailu Valle (till vänster) och Amoc alltså Mikkal Morottaja uppträdde på samernas kulturcentrum Sajos i Enare på nationaldagen.

Samernas nationaldag och samarbete firades

Den 6 februari firades samernas nationaldag och samarbete.

Samernas nationaldag har firats i Finland sedan 2004. I år firades dessutom att det var hundra år sedan ett viktigt möte i Trondheim i Norge. Där började samarbetet mellan samerna i Norden och i Ryssland.

Finland har ännu inte börjat tillämpa ett internationellt avtal som skulle ge samerna en jämlik behandling.

Också många andra saker som berör samernas rättigheter är ännu oklara. I Finland har man ännu inte kommit överens om vem som äger marken i samernas område. Man är inte heller överens om vilka personer som är samer.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving