tre glada flickor

Från vänster Kati Eriksen, Anne Nuorgam och Heidi Eriksen. De är glada över att samerna har rätt att fiska utan fiskelov.

Samer har rätt att fiska

Samer har rätt att fiska i sin hemälv utan fiskelov. Lapplands tingsrätt anser att samerna har rätt att utöva sin egen kultur.

Forststyrelsen började sälja fiskelov till turister som vill fiska i älvar i Lappland. Samtidigt måste också samer ha fiskelov där. Det tyckte samerna var orättvist.

Anne Nuorgam som är medlem i sametinget och fyra andra samer fiskade utan lov och anmälde sig själva till polisen. De ville att fiskerätten skulle prövas i domstol. Samerna ansåg att finska staten har kommit in på samernas område och begränsat samernas traditionella rättigheter.

Nu har samerna fått rätt. Tingsrätten anser att samerna har rätt att fiska i sina hemälvar utan fiskelov. Fisket är en viktig del av samernas kultur och livsstil. Fiskerätten ska ännu prövas i högsta domstolen.

Källa STT


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving