människor på rad vid ett bord

Rapporten om Nato-medlemskap offentliggjordes i Helsingfors den 29 april. Från vänster ambassadör Mats Bergquist, Francois Heisbourg som var en av utredarna, utrikesminister Timo Soini, ambassadör Rene Nyberg och Teija Tiilikainen som leder utrikespolitiska institutet.

Ryssland ogillar finländskt Nato-medlemskap

Utredningen av Finlands inställning till Nato är klar. Enligt den bör Finland samarbeta med Sverige.

Utredarna anser att det vore bra om Finland och Sverige tillsammans bestämmer om länderna vill bli medlemmar i försvarspakten Nato. Varken Finland eller Sverige är i dag Nato-medlemmar, men bägge länderna samarbetar med Nato.

Utredarna har kommit fram till att Ryssland inte skulle gilla att Finland går med i Nato. Ett finländskt Nato-medlemskap skulle förändra Finlands relation med Ryssland. Ryssland kunde ta till motåtgärder. Fast å andra sidan skulle Nato-medlemskapet stärka Finlands säkerhet.

Utredningen som var beställd av Utrikesministeriet tar inte ställning till om Finland borde bli medlem i Nato. Finland är ändå som land redan färdigt att kunna ansluta sig till Nato. Utredarna anser att Finland inte ska ha bråttom med en Nato-anslutning. Utredarna anser att man kanske kunde ordna en folkomröstning om saken.

För Finland vore det besvärligast om Sverige gick med i Nato och Finland stannade utanför. Då skulle Finland bli ensamt.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving