Tre personer.

De här personerna vill att det ska stå tydligt i Finlands lag att könsstympning är förbjuden. Från vänster Annette Gothoni, Jukka-Pekka Kurttila och Ujuni Ahmed.

Riksdagen vill ha tydligare förbud mot könsstympning

I Finland finns det inte ännu en egen lag som förbjuder könsstympning. Riksdagen vill att det tydligt ska stå i lagen att könsstympning inte är tillåtet.

Riksdagen stöder ett medborgar-initiativ om könsstympning.
Ett medborgarinitiativ betyder att vanliga människor ber riksdagen behandla ett ärende.

Riksdagen tar bara emot medborgainitiativ som minst 50 000 människor undertecknat. Nu handlar det om könsstympning av flickor.

I Finland finns det en strafflag som förbjuder allt våld mot andra människor. Det är inte tillåtet att skada någon. Men det står ingenting i lagen om könsstympning. Många anser därför att det behövs en lag
som förbjuder könsstympning.

Riksdagen ska nu ändra texten i Finlands strafflag. Det ska stå tydligare att könsstympning är ett brott i Finland. Det är också förbjudet att föra en flicka utomlands för könsstympning.

Vad är könsstympning?

Könsstympning har tidigare kallats kvinnlig omskärelse. Det innebär att man skär bort en del av en flickas könsorgan. I många länder finns det en tradition att göra sådan könsstympning. Könsstympning görs ofta när flickan är mellan 4 och 14 år gammal. Det finns inga medicinska orsaker att göra könsstympning. Därmot kan ingreppet ofta leda till medicinska problem för kvinnan.

Källor Yle, Riksdagen, Unicef


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving