Trafik på Mannerheimvägen i Helsingfors.

Ren stadsluft i Finland

En internationell undersökning visar att småpartiklar och annan luftförorening är farliga för hälsan. I Finland har vi ändå ganska ren luft, också i städerna.

Det har nyligen gjorts en internationell undersökning som visar att luftföroreningar är farliga för hälsan.

Jouni Jaakkola är professor i folkhälsokunskap. Han har varit med om att göra undersökningen.

Stadsluften i Finland är ganska ren om man jämför med luften i städer i många andra länder. Här har luftföroreningarna minskat. Professor Jaakkola säger att vi ändå ska fortsätta att jobba för en renare luft också i Finland. Helt ren är luften inte, fastän den är bättre än i många andra länder.

Källa HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving