Till vänster familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och till höger social- och hälsoministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

Regeringen enades om äldrevården

Statsminister Sanna Marin berättade förra veckan att regeringen har kommit överens om äldreomsorgslagen.

Regeringen har enats om hur mycket personal det ska finnas i äldrevården. På vårdhem med vård dygnet runt, ska det finnas 0,7 vårdare per gammal. Det betyder att om det bor tio gamla på ett boende, ska det finnas sju vårdare anställda.

Lagen träder i kraft 2023. Med den nya lagen vill man att vården av de gamla ska bli bättre.

Man har i flera år diskuterat och varit oense om hur många vårdare som behövs inom äldrevården. Den nya modellen kostar 200 miljoner euro. De kommande åren måste man anställa 4 400 nya vårdare till vårdhemmen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru lovade i höstas att det ska skrivas in i lagen att fler vårdare behövs.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving