En råtta.

Råttan kan vara ett husdjur. Men i städerna förstör vilda råttor byggnader och sprider sjukdomar.

Råttorna är ett problem i Vasa

Vasa stad har nu fler råttor än på många år.

Förra årets milda vinter och vårens coronaepidemi har ökat antalet råttor i Vasa. På grund av coronaepidemin har människorna inte rört på sig som förut.

När det har varit lugnare på gatorna har råttorna börjat röra sig friare. Och det är lättare för råttorna att hitta mat när vädret är varmt. Nu bekämpas råttorna med olika fällor. Om tre månader ska man se om antalet råttor har minskat.

Råttor kan sprida sjukdomar bland människor och husdjur. Dessutom kan råttorna skada till exempel byggnader och kablar.

Det är viktigt att inte slänga matrester i avloppet eller toaletten. Man får inte heller mata fåglar direkt på marken, för då matar man samtidigt råttorna.

Källa: vaasa.fi


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving