En pojke läser

Man vill särskilt inspirera unga pojkar till läsning.

Nya tag för att inspirera till läsning

Nu försöker man verkligen förbättra de ungas kunskaper i läsning.

De finländska ungdomarna är sämre på läsning än förut. Det här oroar många.

Undervisningsministeriet samlade förra veckan en stor grupp experter på läsning. I gruppen finns författare, förläggare, forskare, lärare och representanter för olika organisationer.

Den här gruppen får en miljon euro och tid fram till slutet av augusti nästa år. Uppgiften är att göra en plan för hur man kan utveckla läshobbyn bland barn och unga.

Unga män läser sämst

Traditionellt har finländare av alla åldrar läst flitigt. Men situationen har förändrats. De senaste åren har läskunskapen blivit sämre särskilt bland unga män. Däremot läser flickor klart mera och bättre än pojkar.

Ofta läser de unga lite om deras föräldrar läser lite.

Ordförande i läsinspirationsgruppen är författaren Juha Itkonen. Många projekt försöker redan stödja de ungas läskunskap.

I tidningen Helsingin Sanomat säger Itkonen att han hoppas att den nya gruppen ska leda alla projekt mot samma goda mål.

Källor OKM, HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving