sugga med kultingar

På många gårdar tvingas suggan vara i en trång bur i flera veckor efter att hon har fött smågrisar.

Ny djurskyddslag får kritik

Finland ska få en ny djurskyddslag. En del djur- skyddsorganisationer anser ändå att lagen inte blir tillräckligt bra.

Finlands djurskyddslag är 20 år gammal. Nu har Jord- och skogsbruksministeriet jobbat med ett förslag till ny lag i sju år.

Den nya lagen ska heta Lag om djurs välbefinnande. Tanken är alltså att lagen inte bara ska skydda djuren, utan också öka respekten för dem.

Planen är att den nya lagen ska träda i kraft 2019. Just nu är lagförslaget på remissrunda. Det betyder att olika organisationer får säga vad de anser om den.

Olika åsikter

Djurskyddsorganisationerna anser att lagen inte blir tillräckligt bra. Man anser att det finns för många undantag för produktionsdjur. Med produktionsdjur menar man till exempel kor och svin som producerar mjölk och kött.

Lagförslaget tillåter till exempel att mjölkkor står bundna i båsladugårdar. Lagen tillåter också att suggor som har fött smågrisar hålls i trånga burar i flera veckor.

Bönderna är ganska nöjda med lagförslaget. De säger att kor som lever i båsladugårdar nog får gå ut ibland. De säger också att sådana ladugårdar inte längre byggs utan snart försvinner.

Svinproducenterna säger att om inte suggorna står i burar kan de av misstag klämma ihjäl sina smågrisar.

De olika åsikterna handlar mycket om pengar. Om ladugårdar och svingårdar måste byggas om blir det dyrt för bönderna. Då kanske många bönder tvingas sluta.

Det kan leda till att det produceras mindre kött och mjölk i Finland. Då kanske man måste importera kött och mjölkprodukter från andra länder där djurskydds-lagarna inte är så stränga.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving