bostadslösa

På de bostadslösas natt i Helsingfors delades det bland annat ut kläder.

Mycket folk på bostadslösas natt

Det var de bostadslösas natt den 17 oktober. Då ordnades program på många orter i Finland.

Genom att fira de bostadslösas natt vill man uppmärksamma de människor som inte har någon bostad. I år var temat att förebygga bostadslöshet. Man vill påverka samhället så att ingen ska behöva bli utan bostad.

Bostadslösheten har minskat de senaste åren. Det beror på att staten och kommunerna har byggt många nya bostäder. I slutet av förra året var ändå 7 400 ensamstående personer och 420 familjer utan bostad.

Men situationen blir värre. Orsaken är att det inte längre finns  billiga hyresbostäder, särskilt inte i huvudstadsregionen. De senaste åren har också mängden bostadslösa invandrare ökat.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving