microsofts personal

Microsofts anställda kom ut efter att ha fått informationen om uppsägningarna i Arenan i Esbo onsdagen den 25 maj.

Microsoft säger upp över tusen

Microsoft slutar tillverka mobiltelefoner i Finland. Produktutvecklingen läggs ner och 1 350 personer i Finland förlorar jobbet.

Dataföretaget Microsoft tänker lägga ner planeringen och tillverkningen av telefoner i Finland. Hela 1 350 personer sägs upp i Finland och 500 på Microsofts anläggningar annanstans i världen. Microsoft lägger också ner hela mobiltelefonverksamheten i Tammerfors. Några arbetsplatser som hör till produktutvecklingen blir kvar i Esbo.

Enligt Microsoft är marknadssituationen för mobiltelefoner svår. Microsoft tänker fortsätta att uppdatera Lumia-telefonerna och utveckla en del nya modeller för företag.

Microsoft köpte affärsverksamheten för mobiltelefoner av Nokia hösten 2013.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving