De flesta finländska fårgårdar har enbart köttproduktion och fårens ull slängs bort. Priset på fårull är lågt och det är jobbigt att ta tillvara ullen.

Mera inhemskt ullgarn

I Finland finns det ungefär 1 400 fårgårdar. De flesta gårdarna har enbart köttproduktion och fårens ull förstörs. Nu vill man ändra på detta.

I Finland produceras främst fårkött. Fårull är en biprodukt som ofta slängs bort. Samtidigt vill allt fler köpa inhemskt garn av fårull.

Bland annat finska yllespinneriet Novita och Finlands fårförening har nu haft sitt första möte där de funderar på olika sätt att stöda fårfarmarna att ta tillvara ullen.

– Ett problem är pengar. Bönderna måste få tillräckligt betalt för det extra arbete som krävs för att ta ullen i användning, säger Marjo Simpanen som är verksamhetsledare på Finlands fårförening.

Om finländarna är villiga att betala mer för finskt ullgarn så får farmarna också ett bättre pris.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving