medborgarinitiativ

Många handikapporganisationer satte igång medborgarinitiativet mot konkurrensutsättningen av tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Medborgarinitiativet går vidare

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara ska behandlas i riksdagen.

Medborgarinitiativet har fått över 50 000 underskrifter. Medborgarinitiativet föreslår att reglerna om konkurrensutsättning inte ska gälla stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Tiotals handikapporganisationer startade medborgarinitiativet. Enligt organisationerna strider konkurrensutsättningen mot FN:s regler om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Personerna kan inte själva påverka konkurrensutsättningen och besluten och de tjänter som de behöver och har rätt till.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving