Kimmo Kuisma och Pia-Maria Sjöström

Läkarna Kimmo Kuisma och Pia-Maria Sjöström berättade om mässling i Jakobstad i början av december.

Mässling i Finland igen

Det har igen förekommit mässling i Finland. Alla vill inte vaccinera sig mot mässling.

Förra veckan upptäckte man mässling i Tammerfors. Minst tre vuxna hade fått sjukdomen. De hade blivit smittade under
en mässa i den katolska kyrkan.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, berättade i slutet av november att ett barn i Larsmo i Österbotten hade fått mässling. Man var rädd att sjukdomen mässling skulle sprida sig eftersom många i Larsmo inte har vaccinerats mot sjukdomen.

I kommunen Larsmo har bara 75 procent av invånarna vaccinerats mot olika sjukdomar. Många familjer i kommunen vill inte att deras barn vaccineras. Annanstans i Finland har största delen av människorna vaccinerats mot mässling. Vaccinet ger ett bra skydd och förhindrar sjukdomen från att spridas.

En vuxen i Esbo blev också sjuk i mässling i början av december. Den personen hade smittats i Asien. I Esbo var man ändå inte rädd för någon epidemi eftersom största delen av esboborna är vaccinerade mot mässling.

Mässling är en sjukdom som smittar mycket lätt. Mässling kan vara farligt för små barn. Den som har mässling får hög feber och röda utslag på kroppen.

Omsorgsminister Annika Saarikko startade en arbetsgrupp som ska fundera på hur man ska få alla familjer att låta vaccinera sina barn.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen hoppas att alla familjer ska låta vaccinera barnen. Grahn-Laasonen föreslog att den som inte tar vaccin inte heller ska få barnbidrag.

Det finns ändå inget tvång att ta vaccin i Finland.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving