gulsparv

Gulsparvens färg påminner om sommaren. Gulsparven är nästan lika vanlig som talgoxen.

Många tittade på vinterfåglar

I slutet av januari tittade hela 20 000 människor i en timme på fåglar på sin egen gård. Det var organisationen Birdlifes event Gårdsplanskrysset.

Målet är att inspirera människor att titta på fåglarna som kommer till gårdsplanen och fågelbrädet. Människor kunde sedan berätta för Birdlife vilka fåglar de hade sett. På det sättet får man värdefull kunskap om hur mycket fåglar det bor på olika platser.

Talgoxen, blåmesen och skatan är de vanligaste fåglarna på folks gårdar. Men finländarna såg också över 100 andra fåglar.

Birdlife är en organisation som jobbar för fågelskydd och för att människor ska bli intresserade av fåglar.

Resultatet från årets fågelevenemang finns på internet:

https://www.tiira.fi/pihabongaus_2019/tulokset.php?lang=sv


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving