två små flickor

Barnen Mays (till vänster) och Yara har kommit till Finland från Irak. De fotograferades på Röda korsets flyktingförläggning i Helsingfors i april.

Många flyktingförläggningar stängs

Migrationsverket stänger tiotals flyktingförläggningar. Orsaken är att det nu kommer färre asylsökande till Finland än förut.

Migrationsverket stänger åtminstone 23 flyktingförläggningar för vuxna och för familjer och 21 förläggningar för barn och minderåriga. Det här betyder också att Migrationsverkets utgifter minskar med flera miljoner euro.

Många flyktingförläggningar som ännu ska finnas kvar ska ha färre platser för flyktingar. Också antalet arbetsplatser på förläggningarna ska minska.

När nedskärningarna har gjorts ska flyktingförläggningarna ha kvar 16 000 platser.

I år har det inte kommit lika många asylsökande till Finland som i fjol. De som bor på flyktingförläggningarna får också svar på sina asylansökningar och flyttar bort.

I fjol kom 30 000 asylsökande till Finland. Av dessa får 10 000 ett positivt asylbeslut. Det betyder att de får stanna i Finland.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving