Heikki Hiilamo

Professor Heikki Hiilamo förutspår att allt fler män och kvinnor kommer att leva utan både parrelation och barn.

Män faller ur arbetslivet

I Finland finns redan 80 000 män som inte jobbar eller söker jobb.

Arbetslivsorganisationen EVA har gjort en utredning och talar nu om ”försvunna män”.

I utredningen kom det fram att det finns 50 000 män som inte jobbar, inte studerar och inte heller är pensionerade.

Dessutom finns det 30 000 män som är svåra att sysselsätta. Det finns många sådana män i östra och i norra Finland. Där har arbetsplatserna inom industrin minskat. Arbetstagare som har mist jobbet har svårt att hitta nya jobb eftersom de har dålig utbildning.

Arbetslösheten har många följder. Kvinnor vill inte gärna ha en arbetslös man till partner, tror Heikki Hiilamo. Hiilamo är professor i socialpolitik och en av dem som har skrivit rapporten.

Källor FNB, Yle MTV


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving