koranen

Koranen är islams heliga bok.

Islamisk teologi vid Helsingfors univesitet

Det blir möjligt att studera islamisk teologi vid Helsingfors universitet. Undervisningen i detta ämne börjar i höst.

Tanken är att studierna och forskningen ska öka förståelsen för den islamska tron. Det är forskaren Mulki Al-Sharmani som blir lektor i islamsk teologi.

– De senaste årtiondena har flera trosriktningar blivit vanligare i Finland. Det finns nu efterfrågan på studier i islamsk teologi, säger Antti Räsänen. Han är teologiska fakultetens dekan, alltså administrativ ledare för fakulteten.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving