skidåkare i vackert vinterlandskap

Hossa ligger i östra Finland, precis vid gränsen mot Ryssland.

Hossa blir ny nationalpark

Finlands nästa nationalpark grundas i Hossa. Hossa ligger i kommunerna Suomussalmi och Kuusamo.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen föreslår att Hossa blir nationalpark med anledning av Finlands  sjävlständighetsjubileum. Finland fyller 100 år som självständigt land år 2017.

Till nationalparken Hossa hör Hossa, Moilasenvaara och Julma-Ölkky i Kuusamo. Hossa har varit ett betydelsefullt område också med tanke på Finlands självständighet. Vad nationalparken ska heta bestäms senare i år.

Under jubileumsåret grundas också ett nytt naturskyddsområde i Porkala i södra Finland nära Helsingfors.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving