talvivaara

Transportbandet som för malm vidare i gruvan Talvivaara i april 2016.

Gruvan Talvivaara ska stängas

Regeringen tänker stänga gruvan Talvivaara. Gruvan som sköts av bolaget Terrafame ligger i Kajanaland i Mellersta Finland.

Näringsminister Olli Rehn säger att regeringen kommer att stänga Talvivaara. Det slutliga beslutet fattas ändå först i slutet av året. Terrafame har alltså sju månader tid att hitta privata pengar för gruvdriften.

Regeringen har gett Talvivaara 144 miljoner euro i extra finansiering. Med de pengarna klarar sig gruvan fram till årets slut.

Gruvan har orsakat stora miljöskador i Kajanaland. Gruvverksamheten har varit svår och olönsam de senaste åren.

Det kommer att ta sju år att lägga ner verksamheten i gruvan. Nedläggningen kan kosta upp till 500 miljoner euro.

Talvivaara har gett många människor i Kajanaland arbete. Gruvan har 600 anställda och ger sammanlagt arbete åt ungefär 1 000 personer.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving