människor i butiken

Tolken är en viktig person i en talhandikappad persons vardag, till exempel i butiken. Det kan ta lång tid för en tolk att lära sig förstå sin klients sätt att kommunicera.

FPA glömde de talhandikappade

Det finns risk för att tolktjänsterna för personer med funktionsnedsättning blir sämre.

Orsaken är att FPA har konkurrensutsatt teckenspråkstolkarna, de talhandikappades tolkar och skrivtolkarna. FPA godkände 678 tolkar på basis av deras erbjudanden.

Det kommer att finnas lika många tolkar som förut för talhandikappade. Men det kan ändå bli ont om tolkar. De senaste åren har antalet personer med talhandikapp som har fått tolktjänst ökat med flera hundra. Många av dessa kan förlora en bekant tolk eftersom tolkarna nu byts ut.

Informationen om förändringarna i tolkservicen har inte heller nått alla talhandikappade. FPA har berättat om saken bara på sina webbsidor.

Källor FPA, Kehitysvammaliitto, Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving