tandläkare

I tiotals år har man använt amalgam när man har lappat hål i tänder.

EU vill bli av med plomberna av amalgam

EU har bestämt att man inte får laga tänderna med amalgam efter år 2030.

EU har bestämt att man då inte länge får göra plomber av amalgam. Redan nu är det förbjudet att göra amalgamplomber till gravida kvinnor och till ungdomar under 15 år.

Amalgamplomberna innehåller kvicksilver. Kvicksilver är en tungmetall som är skadlig för miljön. Undersökningar visar ändå att amalgam inte är skadligt för hälsan.

EU vill helt bli av med amalgam fram till år 2030. EU har lovat att minska på användningen av kvicksilver.

Finländska tandläkare gör nu mera sällan nya plomber av amalgam. Idag görs de flesta lagningarna i tänderna med plomber av plast.

Källa HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving