barn leker bakom staket

Palestinska Hamza Kayed lekte med syriska Rony och Heavy på flyktingförläggningen i Torneå i januari.

En stor del av de asylsökande får ett nej

Över hälften av de asylsökande får ett negativt asylbeslut.

Hela 62 procent av de asylsökande får ett nekande beslut, de får alltså inte stanna i Finland. Det är  särskilt personer som kommer från Albanien som får ett nej. Inte en enda alban fick asyl i Finland i fjol.

Av de irakiska asylsökande fick 85 procent ett positivt beslut. Enligt Inrikesministeriet är linjen nu strängare.

Det kom fler asylsökande till Finland i fjol än någonsin förut. 32 000 människor sökte asyl i Finland. Det var tio gånger fler än ett år tidigare.

Det kom 15 gånger fler ensamkommande minderåriga flyktingbarn. Största delen av de minderåriga asylsökande kom från Afghanistan.

Det kom mest asylsökande från Irak, Afghanistan, Somalia, Syrien och Albanien.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving