I Kyrkslätt tröskade man korn redan den 5 augusti.

Årets skörd väntas bli bra

Säden mognar och skördearbetet har redan börjat. Skörden blir ganska bra i år.

Skörden av råg och vete som såddes i höstas är bra i hela landet. I södra Finland är skörden till och med bättre än vanligt. I södra Karelen väntas skörden av vårvete ändå bli mindre än vanligt. Det här säger Proagria som är en rådgivningsorganisation för jordbrukare.

Säd som såddes i våras har påverkats av torkan i mitten av sommaren. Skörden av vårvete förväntas därför bli mindre än vanligt. Skördens kvalitet förväntas ändå bli bra.

Källa STT


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving