årets klargörare 2016

Här är årets klargörare Lea Ansamaa och Sini Sivonen. Mattpiskan symboliserar att de dammar bort dåligt och svårt språk.

Årets klargörare fick pris

Lea Ansamaa och Sini Sivonen är årets klargörare. De fick i förra veckan pris av Institutet för de inhemska språken för sitt goda myndighetsspråk.

Ansamaa och Sivonen arbetar på Uleåborgs stad. De har skrivit om myndigheters texter så att de har blivit lättlästa. Texterna handlar om närståendevård. Man talar om närståendevård när en familje- medlem eller god vän vårdar någon som inte klarar sig själv.

Ansamaa och Sivonen gjorde texterna kortare och vänligare. Man jobbade med texterna tillsammans med stadens anställda och frågade vad de tyckte. Priset Årets klargörare ges vartannat år till någon som har jobbat med myndighetsspråk och vartannat år till någon som jobbar med lättläst.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving