kvinna talar i telefon

Sjukskötaren Venla Marjomäki svarar i telefon när sjuka människor ringer.

Arbetslivet värderas högt

Kvinnor värderar arbetslivet nästan lika högt som män gör.

Bland kvinnor har uppskattningen av arbetet stigit de senaste årtiondena. Över hälften av kvinnorna som har ett arbete anser att arbetet är mycket viktigt för dem. Andelen kvinnor som tycker det är nu nästan lika stor som andelen män.

Män har däremot börjat värdera arbetet mindre än för trettio år sedan. Det här kommer fram i Statistikcentralens undersökning där man granskade finländarnas arbetsförhållanden. Det var Helsingin Sanomat som skrev om undersökningen.

Hanna Sutela som är forskare på Statistikcentralen säger att ändringen beror på att jämlikheten ökar också inom arbetslivet.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving