Jana Sassakova

Invandraren Jana Sassakova berättade på LL-seminariet att myndigheternas språk ofta är för svårt.

Större behov av lättläst

Det finns en halv miljon människor i Finland som behöver lättläst information.

Enligt finska Selkokeskus har antalet personer som använder och behöver lättläst ökat betydligt.

Det finns olika orsaker till ökningen. De senaste tio åren har både mängden gamla och invandrare ökat mycket i Finland.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving