medvedev och putin

Två herrar som kan vara nöjda med resultatet i dumavalet. Till vänster Ryssland premiärminister Dimitrij Medvedev som också är ordförande för partiet Enade Ryssland och till höger president Vladimir Putin.

Putins parti vann valet i Ryssland

Det hölls dumaval i Ryssland för en dryg vecka sedan. President Vladimir Putins stödparti Enade Ryssland vann stort.

Parlamentet i Ryssland kallas för duman. Det finns 450 platser i duman. Partiet Enade Ryssland fick över hälften av rösterna i valet och hela 343 platser i duman.

Inga oppositionspartier med annorlunda åsikter får några platser i den ryska duman. Enade Ryssland är det parti som har majoritet i duman. Det blir alltså inte några stora förändringar.

Det har tidigare förekommit valfusk i val i Ryssland. Också nu förekom valfusk. En del människor lyckades till exempel rösta flera gånger. De som övervakade valet säger ändå att det nu fanns mindre valfusk än förut.

Lågt valdeltagande Jämfört med tidigare val var valdeltagandet lågt i dumavalet. Mindre än hälften av de som hade rösträtt röstade i valet. I stora städer som Moskva och S:t Petersburg var det ännu färre som röstade. Det här tror forskare att kan ha betydelse.

– Att valdeltagandet var så lågt kan leda till förändringar. Det här kan leda till att partisystemet i Ryssland förnyas, säger Hanna Smith vid Alexandersinstitutet.

Rysslandskännare tror att valresultatet leder till att Vladimir Putin ställer upp för ännu en fjärde period som president. Det ordnas presidentval i Ryssland år 2018.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving