Jaakko Jonkka

Justitiekansler Jaakko Jonkka är bekymrad över att nya lagar bereds slarvigt.

Lagberedningen bekymrar

Justitiekansler Jaakko Jonkka säger att regeringen bereder nya lagar slarvigt.

I en intervju i tidningen Helsingin Sanomat i söndags sade justitiekansler Jaakko Jonkka att regeringen kommer med många lagförslag som inte riktigt går ihop med grundlagen. I Finland är grundlagen grunden till alla lagar och till den offentliga makten. Justitiekanslern ger råd och övervakar att landets regering följer lagarna.

Tidigare i år föreslog regeringen till exempel att asylsökande ska få mindre arbetslöshetsersättning än andra. Justitiekanslern tycker att det här är mot grundlagen. Men regeringen förde ändå förslaget vidare. Till slut fick regeringen dra förslaget tillbaka.

Jonkka säger att han tror att problemen med lagberedningen beror på ett politiskt tryck och på att regeringen har så bråttom. Jonkka säger ändå att problemet inte är nytt. Också tidigare regeringar har haft liknande problem med lagberedningen.

Många av ministrarna i regeringen säger att de ska lära sig av Jonkkas kritik.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving