bild av Mauno Koivisto

En bild av president Mauno Koivisto i presidentens slott. Där kunde finländarna skriva sitt namn i en minnesbok efter dödsfallet.

Koivisto begravs på torsdag

Finlands nionde president Mauno Koivisto dog den 12 maj. Han blev 93 år gammal.

Mauno Koivisto föddes i Åbo 1923. Han jobbade bland annat som bankdirektör innan han blev politiker.

Koivisto var statsminister hösten 1981. Han tog då över presidentens uppgifter när president Urho Kekkonen blev allvarligt sjuk. Koivisto valdes till president 1982. Han var Finlands president ända till 1994.

President Koivisto ville föra Finland närmare västländerna. Han jobbade för att Finland skulle gå med i Europeiska unionen.

– Vi känner stor tacksamhet för det Koivisto gjorde för vårt land, sade president Sauli Niinistö i sitt tal efter dödsfallet.

Mauno Koivisto begravs högtidligt i Helsingfors på torsdag 25.5.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving