Jussi Niinistö

Försvarsminister Jussi Niinistö påstod att dubbelt medborgarskap inte är något hinder för jobb inom försvaret.

Dubbelt medborgarskap blev ett problem

I slutet av januari kom Yle med nyheten att personer med både finskt och ryskt medborgarskap inte får jobba inom försvarsmakten.

Yles nyhet väckte en livlig diskussion om dubbelt medborgarskap. Dubbelt medborgarskap betyder att en person är medborgare i två olika länder. Försvarminister Jussi Niinistö sade att Yles nyhet inte var sann.

Ny lag kommer i vår

I Finland har det varit möjligt att ha dubbelt medborgarskap sedan 2004. I Finland kan man till exempel vara finsk och rysk, finsk och svensk eller finsk och irakisk medborgare.

Nu jobbar man med en ny lag som ska begränsa möjligheten för personer med dubbelt medborgarskap att få vissa statliga tjänster. Dessa tjänster är sådana som är viktiga med tanke på Finlands säkerhet.

Lagförslaget kommer till riksdagen i vår. Troligen kommer lagen att förhindra personer med dubbelt medborgarskap att jobba hos försvarsmakten. Lagen ändras därför att säkerhetssituationen i Europa har förändrats. Ryssland förde krig med Georgien 2008. Kriget i Ukraina fortsätter.

Enligt rysk lag har ryska medborgare en skyldighet att hjälpa ryska myndigheter fastän de har dubbelt medborgarskap i ett annat land.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving