Stefan Wallin och Anna-Maja Henriksson

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson tycker det är fel att tvinga svenskspråkiga österbottningar till sjukhuset i helfinska Seinäjoki.

Bara tolv sjukhus får full jour

Regering och riksdag har bestämt att bara tolv sjukhus i Finland ska ha full jour. Det här har väckt stor förargelse bland många svenskspråkiga.

Regeringen arbetar med att lägga om sjukvårdssystemet i Finland. En del av omläggningarna görs för att spara pengar för samhället. Bland annat vill man minska antalet sjukhus som har full jour.

Att ha full jour innebär att sjukhuset kan utföra krävande operationer alla tider på dygnet. Det är dyrt att ha specialläkare på arbete dygnet runt. Genom att minska antalet sjukhus med full jour beräknar staten spara in 50 miljoner euro redan nästa år.

I förra veckan godkände riksdagen regeringens beslut att bara sjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg, Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Joensuu och Rovaniemi ska ha full jour. Det här betyder att sjukhuset i Vasa inte längre ska ha full jour. I stället måste vissa patienter i svenska Österbotten åka till sjukhuset i Seinäjoki.

Det här har väckt stor ilska hos många svenspråkiga österbottningar. De anser att de inte längre kommer att få sjukvård på svenska och att det är mot deras grundlags-skyddade rättigheter.

Svenskspråkiga politiker i riksdagen bad grundlagsutskottet utreda frågan. Grundlagsutskottet stoppade ändå inte planerna.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har sagt att man nu funderar på att be president Sauli Niinistö om hjälp. Man kunde be honom att inte stadfästa lagen.

Källor HBL, HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving