Vi ska tala om politik – men med enkla ord!

Budjetram

Tala inte om budgetram utan om vad statens pengar används till.

Sysselsättningsgrad

I stället för sysselsättningsgrad kan man tala om hur många finländare som har en arbetsplats.

Slopad indexhöjning

När man slopar indexhöjningen betyder det att staten inte höjer pensioner och bidrag fastän mat, avgifter och varor blir dyrare.

Välfärdssamhälle

I stället för att tala om välfärdssamhälle kan man tala om ett land där man tar hand om människorna, deras hälsa och utkomst.

Säkerhetsunderskott

Säg hellre att möjligheterna för försvarsmakten att försvara landet om det blir krig har blivit sämre.

Privata sektorn

Tala inte om privata sektorn utan om företag som vill göra vinst.

Offentliga sektorn

I stället för offentliga sektorn kan man tala om myndigheternas service. Exempelvis skolor, sjukvård och liknande som finländarna betalar med sina skatter.

Serviceproduktion

Tala hellre om hur lätt eller svårt det är för människor att få den service de behöver, till exempel läkartid eller invataxi.

Investera

Att investera betyder att satsa pengar för att bygga upp något som ska bli bättre i framtiden.

Resultatanvarig

Den som är resultatansvarig har ansvaret för att pengarna räcker.

Hållbar utveckling

Med hållbar utveckling menar man att samhället ska utvecklas så att man tar hänsyn till naturen. På det sättet finns det ren natur också i framtiden.

Köpkraft

Med köpkraft menar man hur mycket man får för sina pengar. Om vi får mindre mat i butiken idag för 20 euro än i fjol så har köpkraften minskat.

Att anpassa ekonomin

När man talar om att anpassa ekonomin menar man att spara pengar. Statens pengar räcker inte längre till för allt det som staten har betalat förut.