LL-Bladets redaktion, tre kvinnor och en man

Vi gör LL-Bladet. LL-Bladets och Selkosanomats gemensamma redaktion: Från vänster chefredaktör Leealaura Leskelä och journalisterna Markku Juusola, Maria Österlund och Kaisa Kaatra.

Veckans läsare

Vad tycker du om vår tidning?

Kom fram med dina åsikter och medverka i Finlands enda lättlästa nyhetstidning!

Sänd dessutom in en bild av dig själv med LL-Bladet. Ta en selfie eller be någon annan ta en bild av dig. Du kan ta bilden med en digikamera, en smarttelefon eller en pekdator.

Vi publicerar en del av läsarnas svar och bilder i LL-Bladet under rubriken Veckans läsare. Vi publicerar Veckans läsare första gången i nummer 3.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving