Sherin Khankan

Sherin Khankan är Nordens första kvinna som är imam.

Sherin Khankan vill förnya islam

Danska Sherin Khankan är Nordens första kvinnliga imam.

Sherin Khankan vill vara både en religiös ledare och en förnyare. En imam är en andlig ledare inom religionen islam. Khankan är den första kvinnan som är imam i Norden.

Khankan anser att islams heliga bok Koranen betonar jämlikhet mellan könen.
– Jag tror att Koranen betonar jämlikhet. Det är männens tolkningar som har gjort budskapet felaktigt, säger hon.

Khankan är till hälften finländsk och till hälften dansk. Hon växte upp i Danmark. Hennes pappa är syrisk och mamman är finländsk. Familjen var inte religiös. Khankan blev själv muslim när hon var 19 år.

Khankan har fyra barn och hon är feminist. Hon försvarar alltså kvinnans rättigheter.

 Källor Kirkko ja kaupunki, Karjalainen, STT


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving