kyrka i Afrika

Bilden visar en kristen kyrka i byn Wantiguera i Centralafrikanska republiken. Finska kyrkans utlandshjälp har utvecklingssamarbete i det här landet.

Kristendomen ökar i Afrika

Religionen kristendom sprider sig i Afrika. Det finns 600 miljoner kristna människor i Afrika.

I hela världen finns det knappt 2,5 miljarder människor som är kristna. Det betyder att lite mindre än en tredjedel av världens människor är kristna.

De största kristna samfunden är den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna. Finlands lutherska kyrka är en protestantisk kyrka.

Det finns mest kristna människor i Europa, i Nord- och Sydamerika, i Australien och i Afrika. Kristendomen sprids mest i Afrika.

Det finns 800 miljoner människor i Afrika. Av dessa är 599 miljoner kristna, alltså större delen av afrikanerna. I Europa finns det 550 miljoner kristna.

I Afrika ökar mängden kristna varje år med 10 miljoner. Där är särskilt karismatiska väckelserörelser som pingstkyrkan populära. För pingstvänner är gemenskapen särskilt viktig. Under gudstjänsterna är det mycket sång och dans.

Väckelserörelser är så populära för att de har ett ganska enkelt budskap. Man lovar att tron ska frälsa människor från fattigdom och sjukdom.

Det finns två riktigt stora religioner i världen: kristendomen och islam. De som tror på islam kallas muslimer.

Det finns 1,6 miljarder muslimer i världen. Mängden muslimer ökar snabbare än mängden kristna. Beräkningar visar att det år 2070 troligen finns flera muslimer än kristna.

Källor Pew Research, World Watch, HS


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving