elbil på laddning

Bilden visar en elbil på laddning vid en laddningsstation. I Finland är elbilarna ännu inte många, men de blir allt fler i framtiden.

Elbilarna blir snart vanligare

De kommande åren köper allt fler en elbil.

I över hundra år har bilarna rullat med kraft från en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn använder bensin eller diesel som bränsle. Det här för med sig en del problem.

Avgaserna från förbränningsmotorn smutsar ner luften. Avgaserna värmer också upp klimatet. Och oljan som bränslet görs av tar säkert slut någon gång. Därför måste förbränningsmotorerna ersättas av andra motorer.

Nu verkar det som om elmotorn kommer att ersätta förbränningsmotorn. Många stora biltillverkare satsar på att utveckla nya elbilar. Elbilarna blir snart billigare.

Men elbilarna har också en del problem. Elmotorerna är tysta. Fotgängarna hör inte när elbilarna kommer. Därför har EU bestämt att elbilar ska ha ett varningsljud när de startar.

Läs mera om elbilar i LL-Bladet nummer 6.  Tidningen utkom den 28 mars 2018.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving