Världen
mår bättre

Människor tror ofta
att
världen
mår allt sämre.
Medierna berättar
dåliga nyheter
om katastrofer
och
fattigdom.
Men världen mår
bättre än vi tror.
Den svenska läkaren och forskaren
Hans Rosling
ville berätta åt människorna
att
statistiken visar
att många saker
är bättre.
Det finns mindre
fattigdom
och
de flesta barnen
blir vaccinerade
mot sjukdomar.
Hans Rosling
är redan död.
Nu är det
hans barn
som berättar om
att statistiken visar
att världen
mår bättre.
Det är viktigt
att
människorna
får rätt information.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank