Utsläppen
ska minskas

Världens länder
har kommit överens om
regler för
hur man ska minska
på utsläppen.
Det kommer utsläpp
från industrin
och från trafiken.
Utsläppen
värmer upp
klimatet på jorden.
När klimatet blir varmare
blir det översvämningar,
stormar
och torka.
Därför är det viktigt
att utsläppen
minskar.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank